En el 2019 , LABORA,  Servei Valencià d'Ocupació i formació, ens a concedit la quantitat de 25200€ dins del programa ECOBUT, per la tranformació de  treballadores en  contrats temporals a contrats indefinits a temps complet.